B A A R
novinky práce o nás kontakt
profil  |  výstavy  |  média  |  prednášky
 
Thumb
Vitrína & Sokel * SNG Bratislava a MG Brno
BAAR spolu s plan-B boli pozvaní na kolokvium k téme súčasného výstavníctva vďaka divácky úspešnej výstavy "Umenie a príroda" inštalovanej na Bratislavskom hrade v spolupráci s Musée de Cluny, ktorú autorsky zastrešili tieto dve štúdia. Téma prednášky bola: "Priestor vs. prezentácia - Expozícia vs. emócia", kde na základe zrealizovanej výstavy predstavili aktuálne problémy a výzvy výstavníctva, najmä ak ide o historické expozície v nových priestoroch, v ktorých chýba „imitovaná“ stredoveká atmosféra, sústredená v pôvodných stavbách vďaka „patiny“ materiálu, mystike svetla a tieňa, či samotnej silnej vertikalite priestoru.
 
Thumb
PREmenüDNV II * F-centrum
Súcastou architektonickej iniciatívy PREmenüDNV II bol aj cyklus prednášok k horúcim témam v DNV a nie len v nej: parkovanie a parkovacia politika /Park-in-G/, o absentujúcich námestiach a ich nových riešeniach /IM-provizórne námestia/, o rekreacných a kultúrno-kreatívnych zónach /RE-krea/ a cyklotrasách a urbánnom rozvoji DNV /IN-EX-travilán/. Prednášky neboli len o prezentáciach jednotlivých návrhov z výstavy, ale išlo aj o priblíženie architektonickej tvorby bežným ludom.
 
Thumb
PREmenüDNV * FA VUT_BRNO
BAAR bol súcastou prednáškového cyklu na tému "Bydlení a obydlená krajina – udržitelný verejný prostor v našem regionu", kde prezentoval architektonickú iniciatívu PREmenüDNV. Prednášky boli za úcastí CR, SR, AT architektov, teoretikov architektúry, umelcov zaoberajúcich sa prácou s verejným priestorom a obcianských združení zo všetkých troch uvedených krajín. baar / Daniel Šubín: 40 obrázkov, koordinátor prednáškového cyklu: Michal Krištof
 
Thumb
BAAR + PREmenüDNV * FA STU_BA /Cyklus 1x1/
Prednáška v rámci cyklu 1x1 na FA STU o "baare", jeho vzniku, peripetiách s názvom, jeho prácach a skúsenostiach a o architektonických aktivitách, ich porovnania a rozdiely a detailnejší popis jednej iniciatívy v DNV s názvom PREmenüDNV.
baar /Daniel Šubín/: 20+20 obrázkov
koordinátor projektu: Katka Bohácová
autor fotiek: Matej Kovác
 
Thumb
Mestské zásahy Praha2010/Car-boat/ * DOX
Pocas výstavy Mestských zásahov 2010 v Prahe prebehol prednáškový cyklus k vystavovaným návrhom. Na 4. pokracovaní prednášok /9-6-2010/ v DOXe "baar" prezentoval svoju víziu parkovania na vode /Car-boat/. Metropoly dnes trpia na nedostatok parkovacích miest a štandartné riešenia nepostacujú alebo sú nerentabilné,. A pri tom rieky pretekajúce cez väcšinu miest majú obrovský potenciál, ktorý zatial využívajú na rôzne funkcie. Preco ich nesklbit a nevytvorit nový typ "plavidla", ktorý by zároven mohol vizuálne oživit nábrežia riek a panorámy miest?
 
Thumb
Architekúra a inklúzia /Senior houses/ * GJF
Súcastou výstavy „Architecture and Inclusion“ prezentovanej v apríli 2010 v GJF bol prednáškový cyklus venovaný problematike "zahrnovania" sociálnych skupín do spolocnosti. Náš prednáška v GJF /28-4-2010/ sa venovala aktuálnej téme, bývaniu pre seniórov a jej možnej adaptácie vzhladom na prudký nárast staršej populácie v najbližších rokoch, všetko v medziach trvalo udržatelného rozvoja, kedže ide o "typológiu" presahujúcu generácie. Prednáška vysvetluje dôvody tvorby takýchto typoch stavieb a ich dosah na spolocenský fenomén stárnutia.
 
Thumb
Pecha Kucha Night 5 * Bratislava
PechaKucha /peca kuca/ je japonský výraz pre oznacenie zvuku vznikajúceho pri konverzácii. Každý autor má k dispozícii 20 obrázkov, z ktorých každý zostáva na projekcnom plátne pocas 20-tich sekúnd. Formát bol vytvorený v roku 2003 v Tokiu architektami Astrid Klein a Mark Dytham. Je to fórum, kde tvorivá profesionálna práca je jednoducho a neformálne prezentovaná, žiadne zdlhavé odborné prednášky. Toto pravidlo udržuje vecer precízny, výstižný a strucný. Aj my sme boli sucastou na jej 5. pokracovaní v Bratislave /26-2-2009/.
Facebook Twitter Email G+
Copyright © 2010 Baar. All rights reserved.
sk  |  en