B A A R
novinky práce o nás kontakt
profil  |  výstavy  |  média  |  prednášky
 
Thumb
CEZAAR 2014 * Nominácia / H45°
Rodinný dom H45° získal v prehliadke najlepších diel Slovenska Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2014 v kategórii Rodinné domy jednu zo štyroch nominácii. Laureátom sa nakoniec stal RD "IST" od JRKVC. Nominované aj ocenené diela zo všetkých kategórií boli predstavené sériou krátkych dokumentov pod názvom Týždeň súčasnej slovenskej architektúry na Dvojke a niekoľkými putovnými výstavami po slovenských mestách.
 
Thumb
DAAD 2014 * Opendesignstudio
BAAR bol súčasťou výstavy mladých architektov a dizajnérov OPENDESIGNSTUDIO, ktorá bola nainštalovaná v Starej tržnici v Bratislave v rámci festivalu DAAD 2014. Výstava bola prehliadkou súčasnej mladej architektonickej scény, ktorá predstavila takmer 20 architektonických štúdií - ateliérov s rôznymi konceptuálnymi a vizuálnymi postupmi, rozdielnymi ideovými výpoveďami na ich tvorbu a hľadaním nekonvenčných prístupov a nástrojov pre lepšiu lokálnu architektúru.
 
Thumb
PREmenüDNV II * Bratislava, F-centrum /2012/
Po dvoch rokoch opät vznikla potreba oživit architektonickú iniciatívu PREmenüDNV. Vyplynula aj z dôvodu prebiehajúcej dostavby Cyklomostu a obavy z nepripravenosti obce na nápor cykloturistov, ci nedostatocnej konkurencieschopnosti obce. Druhé pokracovanie je zamerané na aktuálne témy ako sú urbanistické "presahy", parkovacie koncepcie, riešenie cyklotrás a chátrajúcich nevyužívaných lokalít, tentoraz však s dôrazom na ich ekonomické zreálnenie. "Dvojka" pokracuje aj vdaka podpore samotnej samosprávy. F-centrum, 11/05-14/07/2012
 
Thumb
PREmenüDNV * Bratislava /MKCHS/
Devínska Nová Ves je obec plná kontrastov. Súperia v nej stará rodinná zástavba s novými sídelnými útvarmi, priemyselná zóna s prírodnými lokalitami, ktorá vytvára na tomto špecifickom území riadny mix urbánnych štruktúr. Ale žiadne námestie, park, absentujúce parkovacie kapacity, ci relaxacná a kultúrna vybavenost. Vzhladom na blížiacu sa výstavbu cyklomosta, ktorý prepojí DNV a vlastne aj Slovensko s Rakúskom a z ocakávaného náporu turistov, je to alarmujúci stav. O tom je táto výstava v "Chorvátskom múzeu" v DNV, 28/05-16/6/2010.
 
Thumb
Mestské zásahy Praha 2010 * DOX
Mestské zásahy predstavují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitrní ci profesní potreby jejich autoru. Potreby poukázat na to, co v mestském prostoru nefunguje, i když existuje rešení, jak by fungovat mohlo; potreby odhalit potenciál míst, pres která denne chodíme a která casto ani nevnímáme. Myšlenka projektu „mestských zásahu“ vznikla v Bratislave v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svuj nápad obcansko-profesní iniciativy. Termín trvání výstavy: 13. 5. 2010 - 2. 8. 2010
 
Thumb
Architektúra a inklúzia * Praha /GJF/
Výstava, koncipovaná v souvislosti s „Evropským rokem inkluze a boje proti chudobe“, predstavuje obsáhlou radu prací, které jsou vzájemne spojeny spolecnou otázkou: „Jaká je role architektury ve vznikajícím procesu integrace, vyžadovaná fenoménem imigrace a multikulturalizmu v globalizovaném svete?“. Zámerem výstavy „Architecture and Inclusion“, která spojuje takovou širokou škálu vizí, množství možností a konceptu a vynikající kvalitu toho, co architekti v každé z úcastnických zemí denne delají. Výstava probíhala v termíne: 14/4 - 6/6/2010.
 
Thumb
Twenty after Twenty CZ – SK * Praha /GJF/
Výstava prezentující predevším kreativní prístup a myšlení mladých architektu, kterí zacali studovat vysokou školu po sametové revoluci. Místo klasických modelu budou vystaveny prímo realizace: CZ – psí boudy, SK – ptací budky. Téma „vážné – nevážné“ architektury pro naše zvírecí souputníky. Je to reálná architektura, konceptuální prístup, hra, vše, co je príznacné pro profesionální tvorbu vybraných architektu. A "baar" bol pri tom. Výstava prebiehala 17/10/2009 - 10/1/2010 v GJF a 15/1 - 7/2/2010 v DesignFactory.
 
Thumb
Mestské zásahy I * Bratislava /SNG/
Výstava, ktorej hlavnou ideou je skúsit nájst urcité "body" v Bratislave, o ktorých je mienka, že nefungujú tak, ako by mali alebo neprinášajú obyvatelom to, co by prinášat mali. Casto sú to miesta, na ktoré akoby každý rezignoval a nikto v nich nenašiel možnost profitu. A netreba ostat len pri ich nachádzaní, ale skúsit nájst a navrhnút pre ne reálne riešenia. Treba ukázat na to, že v mestskom kontexte môžu aj malé zmeny priniest velký efekt. Dis-k-plej je jeden z "BA" zásahov. Výstava bola v SNG, v case: 4/12/2008 - 15/3/2009.
Facebook Twitter Email G+
Copyright © 2010 Baar. All rights reserved.
sk  |  en