B A A R
novinky práce o nás kontakt
profil  |  výstavy  |  média  |  prednášky
 
Thumb
PREmenüDNV II * Bratislava, F-centrum /2012/
Po dvoch rokoch opät vznikla potreba oživit architektonickú iniciatívu PREmenüDNV. Vyplynula aj z dôvodu prebiehajúcej dostavby Cyklomostu a obavy z nepripravenosti obce na nápor cykloturistov, ci nedostatocnej konkurencieschopnosti obce. Druhé pokracovanie je zamerané na aktuálne témy ako sú urbanistické "presahy", parkovacie koncepcie, riešenie cyklotrás a chátrajúcich nevyužívaných lokalít, tentoraz však s dôrazom na ich ekonomické zreálnenie. "Dvojka" pokracuje aj vdaka podpore samotnej samosprávy. F-centrum, 11/05-14/07/2012
 
Thumb
PREmenüDNV * Bratislava /MKCHS/
Devínska Nová Ves je obec plná kontrastov. Súperia v nej stará rodinná zástavba s novými sídelnými útvarmi, priemyselná zóna s prírodnými lokalitami, ktorá vytvára na tomto špecifickom území riadny mix urbánnych štruktúr. Ale žiadne námestie, park, absentujúce parkovacie kapacity, ci relaxacná a kultúrna vybavenost. Vzhladom na blížiacu sa výstavbu cyklomosta, ktorý prepojí DNV a vlastne aj Slovensko s Rakúskom a z ocakávaného náporu turistov, je to alarmujúci stav. O tom je táto výstava v "Chorvátskom múzeu" v DNV, 28/05-16/6/2010.
 
Thumb
Mestské zásahy Praha 2010 * DOX
Mestské zásahy predstavují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitrní ci profesní potreby jejich autoru. Potreby poukázat na to, co v mestském prostoru nefunguje, i když existuje rešení, jak by fungovat mohlo; potreby odhalit potenciál míst, pres která denne chodíme a která casto ani nevnímáme. Myšlenka projektu „mestských zásahu“ vznikla v Bratislave v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svuj nápad obcansko-profesní iniciativy. Termín trvání výstavy: 13. 5. 2010 - 2. 8. 2010
 
Thumb
Architektúra a inklúzia * Praha /GJF/
Výstava, koncipovaná v souvislosti s „Evropským rokem inkluze a boje proti chudobe“, predstavuje obsáhlou radu prací, které jsou vzájemne spojeny spolecnou otázkou: „Jaká je role architektury ve vznikajícím procesu integrace, vyžadovaná fenoménem imigrace a multikulturalizmu v globalizovaném svete?“. Zámerem výstavy „Architecture and Inclusion“, která spojuje takovou širokou škálu vizí, množství možností a konceptu a vynikající kvalitu toho, co architekti v každé z úcastnických zemí denne delají. Výstava probíhala v termíne: 14/4 - 6/6/2010.
 
Thumb
Twenty after Twenty CZ – SK * Praha /GJF/
Výstava prezentující predevším kreativní prístup a myšlení mladých architektu, kterí zacali studovat vysokou školu po sametové revoluci. Místo klasických modelu budou vystaveny prímo realizace: CZ – psí boudy, SK – ptací budky. Téma „vážné – nevážné“ architektury pro naše zvírecí souputníky. Je to reálná architektura, konceptuální prístup, hra, vše, co je príznacné pro profesionální tvorbu vybraných architektu. A "baar" bol pri tom. Výstava prebiehala 17/10/2009 - 10/1/2010 v GJF a 15/1 - 7/2/2010 v DesignFactory.
 
Thumb
Mestské zásahy I * Bratislava /SNG/
Výstava, ktorej hlavnou ideou je skúsit nájst urcité "body" v Bratislave, o ktorých je mienka, že nefungujú tak, ako by mali alebo neprinášajú obyvatelom to, co by prinášat mali. Casto sú to miesta, na ktoré akoby každý rezignoval a nikto v nich nenašiel možnost profitu. A netreba ostat len pri ich nachádzaní, ale skúsit nájst a navrhnút pre ne reálne riešenia. Treba ukázat na to, že v mestskom kontexte môžu aj malé zmeny priniest velký efekt. Dis-k-plej je jeden z "BA" zásahov. Výstava bola v SNG, v case: 4/12/2008 - 15/3/2009.
Facebook Twitter Email G+
Copyright © 2010 Baar. All rights reserved.
sk  |  en