B A A R
novinky práce o nás kontakt
Empty
2014
31.7.2014
RD45° * NOMINÁCIA

Rodinný dom 45° získal nomináciu na CEZAAR 2014 /13. rocník prestížneho ocenenia SKA udelované každorocne na základe hodnotenia medzinárodnej poroty/ v kategórii "Rodinné domy". Z pomedzi 29 prihlásených diel v tejto kategórii boli celkovo nominované 4. Oficiálne výsledky budú známe 8.10.2014 v rámci galavecera vysielaného STV v priamom prenose. www.ce-za-ar.sk/nominacie-rodinne-domy
 
20.5.2014
2. a 11. miesto * TN-BRN

V krátkom slede BAAR s kolektívom spoluautorov a spolupracovníkov /BRN a TN tímy/ sa úspešne umiestnil v dvoch dobre obsadených medzinárodných sútažiach (Kostol - Brno-Lišen: 11/74 návrhov a Trencín - mesto na rieke: 2/59). Bližšie informácie a vizuály budú coskoro!
 
24.2.2014
RD45° * DS2014

Rodinný dom 45° sa dostal na Salón drevostavieb 2014 /výber najlepších drevostavieb zrealizovaných na Slovensku a v Cechách za predošlý rok 2013/. Jeho súcastou bolo aj vydanie katalógu vybraných realizácií /Rocenka drevostaveb 2013/, kde figuruje aj náš dom, aj ked paradoxne, nie je zrealizovaný práve na Slovensku, ale v susednom Rakúsku :).
2013
16.8.2013
Vítazi * MUZ + BAHR

BAAR v krátkom case uspel v 2 sútažiach s podobnou tématikou - programom /Múzeum "starej" Devínskej, v DNV - verejná + Výstava "Umenie a príroda v stredoveku" na Bratislavskom hrade - vyzvaná, spolu s plán b/. Bližšie informácie a vizuály budú coskoro!
2012
8.11.2012
Kritiky * FA STU

BAAR sa bude zúcastnovat ako externý "kritik" na kontrole rozpracovanosti študentských prác na FA STU v Bratislave, ktorá sa týka priestorovo-objektovej revitalizácie nábrežia a jeho funkcnej urbanizácie do /polo/verejných priestorov a hladania rôznych inovatívnych dopravných úprav v centrálnej casti mesta Trencín.
 
24.4.2012
Prednáška * PREmenüDNV I - II

Prednáška na FA VUT v Brne o PREmenüDNV I-II...konkrétne o mestskej casti DNV, o sídle, zahustovaní, verejných priestoroch, chýbajúcich funkciách a ich mixovaní a prepojeniach, spolupráci so samosprávou, investormi a práci s 20-clenným kolektívom architektov, aj výtvarníkov na spolocnej koncepcii "premeny DNV".
2011
15.12.2011
Prednáška * 1x1

BAAR bol pozvaný prednášat na FA STU v rámci cyklu 1x1 o ateliéri, jeho skúsenostiach a prácach. Na prednáške bola prezentovaná tvorba ateliéru od roku 2007 po súcasnost a najmä jeho architektonická aktivita PREmenüDNV v konfrontácii s inými existujúcimi iniciatívami na Slovensku a v Cechách. /viac v záložke "o nás - prednášky"/
 
11.11.2011
Kniha * 1000 x EA

BAAR /a spoluautori/ sú potešení, že ich realizácia rodinného domu Grunty bola prezentovaná v novej edícii knihy ’1000 x European Architecture’ vydanej tento rok na jesen. Obsahuje 1000 projektov za posledné roky z celej Európy na 1000 stranách knihy. Kniha je publikovaná v anglickom jazyku.
 
14.6.2011
Kniha * Mestské zásahy

Tento rok bola vydaná "rešeršná" kniha Mestské zásahy, ktorá sumarizuje doterajší priebeh tejto architektonickej iniciatívy autorov Matúša Valla a Olivera Sadovského a ich kolegov, uskutocnená v troch mestách Bratislava, Praha a Brno. Kniha obsahuje výber 60 najzaujímavejších návrhov z jednotlivých miest /20xBA, 20xPH, 20xBR/. Dis-k-plej a Car-boat boli toho súcastou. Obsah doplnujú texty rôznych známych architektonických osobností zo Slovenska, Ciech a zahranicia.
2010
22.12.2010
Kniha * Vlna 68 - 84

Konecne sa mi dostala do rúk kniha Vlna 68 - 84. Skladná, s indexovou titulkou /aj zadnou stranou/ oznamujúcou celý obrázkový obsah knihy, s prehladnými grafmi, štatistikami a rôznymi sumármi, ale je najmä "mladá", presnejšie o mladých slovenských architektov. V knihe je ich spomenutých 41 podla výberu Tomáša Žácka a Katky Trnovskej. Každý tam má priestor pre svojich 1-4 diel a BAAR je tiež jej súcastou. Dakujeme ;) / viac v záložke "o nás - média"/
 
8.10.2010
BigAirJump - Hory v Meste

Pre mojich kamarátov z BigAirJump-u som pripravil štúdiu pre ich odvážny biznis plán na celkom "vychytenom mieste" v BA..držím palce na úrade ;)..viac o BAJ-i na www.facebook.com/pages/Big-Air-Jump
 
6.8.2010
PREmenüDNV v mediách

Projekt "PREmenüDNV", resp. niektoré z jeho návrhov, boli odpublikované v dvoch slovenských casopisoch o architektúre a stavebníctve /ARCH 07-08/2010 a STAVBA 03/2010/. /viac v submenu: o nás - média - casopisy/
 
15.6.2010
BAAR v PREmenüDNV

Niekolko architektonických "kúskov" z PREmenüDNV z vlastnej kuchyne, ci "baaru". /Námestie Jána Kostru, PAR-IN-G Na hriadkach, Obytný "val" na Novoveskej a Terasa-mólo pri Rybníku/
 
9.6.2010
"Car-boat" v DOXe

Parkovanie na vode? Vizia alebo blízka realita? Mestské promenády sú zaplnené rôznymi funkciami, ale kapacita parkovacích miest nepostacuje. Je možné "namixovat" všetky potrebné funkcie a zabezpecit zároven dostatok odstavných plôch? Nový typologický prvok plávajúceho multifunkcného objektu ponúka takúto možnost.
 
28.5.2010
Vernisáž_PREmenüDNV

Otvorenie architektonickej výstavy v "Chorvátskom múzeu" /SNM - MCHKS/ v Devínskej Novej Vsi. Autor projektu a kurátor výstavy Daniel Šubín predstaví 10 autorov - 16 lokalít - 22 návrhov, ktoré sa snažia vyriešit rôzne kritické miesta a chýbajúce funkcie v DNV, v obci ležiacej nedaleko Bratislavy, v blízkosti hranice s Rakúskom. Výstava potrvá do 16.6.2010.
 
19.5.2010
Senior houses na ARCHITECTURE 05/09

Na výstave ARCHITECTURE.SK.05/09 /19. 5. - 30. 5. 2010/ v Galérii SVÚ /Umelecká beseda/ v Bratislave, ktorá je súcastou festivalu architektúry ARCHDAYS 2010 sa objaví náš projekt Bývania pre seniorov v Bojanoviciach.
 
13.5.2010
"Car-boat" na Mestských zásahoch Praha

Car-boat na Mestských zásahoch Praha 2010. Miesto konania Centrum súcasného umenia DOX. Trvanie výstavy do 2. 8. 2010. Mestské zásahy predstavujú architektonické projekty, ktoré si nikto neobjednal. Všetky vznikli z vnútornej potreby ich autorov. Potreby poukázat na to, co v mestskom priestore nefunguje, aj ked existujú riešenia. Viac ako 80 návrhov ukazuje potenciál miest, niektoré lahko realizovatelné, iné zase ako ambiciózne vízie, napr.ako "Car-boat".
 
28.4.2010
Architekúra a inklúzia /Senior houses/ * GJF

V nabližších 50 rokoch bude problematika bývania pre seniorov horúcou témou v spolocnosti. Možnost riešenia tohto problému demonštrujeme na svojom projekte navrhovanom do Bojanovíc blízko Prahy.
 
13.4.2010
Senior houses v GJF /A&I/

Výstava Architecture & Inclusion v GJF /14. 4.–6. 6. 2010/, ktorá prezentuje súcasnú europskú architektúru reflektujúcu sociálne témy v spolocnosti v 21. storocí, predstaví 10 krajín s rôznymi prístupmi a perspektívami, možné riešenia a nápady v oblasti sociálnej a kultúrnej inklúzie a integrácie. Vyjadruje našu úcast a záujem na rozvoji mestského a sociálneho prostredia v Európe. Slovensko na tejto výstave reprezentuje projekt pre seniórov v Bojanoviciach.
 
13.1.2010
20po20 v Design Factory /Bratislava/

Projekt "20after20" bude reprízováný v januári 2010 v Design Factory v Bratislave. Táto spolocná výstava je pokracováním spolupráce pri vzájomnom predstavovaní súcasnej ceskej a slovenskej architektúry. Výstava, ktorá se nesie viac v polohe volnejšej tvorby, je doplnená katalógom, kde je každý ateliér predstavený troma vybranými projektami. Z nich je možné vycítat, o co tomuto vybranému portfoliu architektov v ich tvorbe ide.
2009
16.11.2009
20po20 v GJF /Praha/

Ceskoslovenská výstava prezentujúca predovšetkým kreatívny prístup a myslenie mladých architektov, ktorí zacali študovat vysokú školu po zametovej revolúcii. Miesto klasických modelov budú vystavené priamo realizácie, trochu netradicné: CZ – psie búdy, SK – vtacie búdky. Kolektívne prehliadky prezentujú skutocnú, vážnu architektúru, ale téma tejto výstavy je o „vážnej–nevážnej“ architektúre, pre našich zvieracích súputníkov.
Facebook Twitter Email G+
Copyright © 2010 Baar. All rights reserved.
sk  |  en